Gothnellska halvön
Gothnellska halvön
Gothnellska halvön
Göra

Gothnellska halvön

Promenera på de nyröjda stigarna i den tätortsnära skogen på Gothnellska halvön.

Den tätortsnära skogen på Gothnellska halvön är ett lokalt naturvårdsprojekt där Vännäs kommun genom att röja stigar och bygga rastplatser vill skapa en trivsam plats i skogen så väl för människor som för andra arter.
I skogen på halvön skapas ett kontinuitetsskogsbruk.

Under sommaren och hösten kommer Gothnellska halvön att få bänkar, grillringar med mera utplacerade och projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2022/2023.