Vandra längs Vindelälven
P8170434.jpg
Vandra längs Vindelälven
Göra Aktiviteter Vandring

Vandra längs Vindelälven

Vännforsens naturreservat och Långforsens strövområde, som sammanlänkas av Vännforsleden, erbjuder vacker vandring längs den orörda Vindelälven. När du passerat Vännforsen och Långforsen finns en hängbro som leder till Glassbonden. Du kan också välja att fortsätta mot Umeå via Tavelsjöleden.

Vännforsen och Långforsen är de nedersta forssträckorna i den vilda och vackra Vindelälven – en av Sveriges fyra nationalälvar. Här finns Vännforsens naturreservat och Långforsens strövområde, dessa är sammanlänkade av Vännforsleden som tillkommit på initiativ av byborna kring älven.
Längs Vännforsen och Långforsen finns ett stort antal rastplatser med möjlighet till eldning, fiske och andra äventyr. Friluftsområdet kring forsarna är sammanbundet med Tavelsjöleden som skapar ett nästan 40 kilometer ledsystem.

I området finns ett rikt djur- och växtliv. Bäver, räv och älg är vanliga gäster i området. Längs leden finns också en unik växtflora tack vare den kuperade och varierade terrängen längs älven. Som vandrare kan man passera artfattiga hedlandskap och mycket artrika älvsstränder. Här och var kan man till och med hitta den fridlysta Kung Karls spira, Västerbottens landskapsblomma.
Längs vandringsleden finns flera geovetenskapligt intressanta miljöer. Mest iögonfallande är niporna, som består av erosionsbranter. De är uppbyggda av de enorma sandavlagringar som avsattes i samband med att inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Niporna har bildats genom att älven grävt sig ned i avlagringarna och skapat de nästan lodräta branterna som kan vara över 40 meter höga.

Tips! Med appen ”Västerbottens naturkarta” kan du upptäcka naturreservaten på ett nytt sätt. Ladda ner gratis via App Store eller Google Play. Västerbottens naturkarta finns också som webbsida: naturkartan.se/vasterbotten