Stadsparken lekplats
Stadsparken lekplats
Göra Aktiviteter Barn

Stadsparken lekplats

Vid stadsparkens lekplats hittar du gungor, rutchkana och klättetrställning. Under sommaren finns här en fotbollsplan av grus, denna förvandlas under vintern till en isbana/skridskobana.