Orrböle naturreservat
Göra Sevärdheter Naturområden

Orrböle naturreservat

Välkommen till en av Västerbottens främsta floralokaler!
I Orrböles näringsrika granskogar växer bland annat flera vackra orkidéarter

I maj blommar den vackra lilla nornan på flera platser runt om reservatet. Vid midsommar kan besökare få se den uppseendeväckande guckuskon vars stora blomma inte har någon annan motsvarighet i den svenska floran. Den påminner verkligen om en träsko med sin stora, uppsvällda läpp.

Andra speciella arter är fjällhällebräken, tvåblad, strätta, smaldunört, spädstarr och tibast. Orrböle är även en av de nordligaste lokalerna för blåsippa, som finns i rikliga mängder under våren. Även den stora kraftledningsgatan som passerar genom reservatet är intressant för den botanikintresserade. Gatan fungerar som en slåttermark då den hålls öppen. Här finns bland annat fyra olika arter av låsbräken som trivs i slåttermarker.
Orrböles rika kärlväxtvegetation beror bland annat på den basiska berggrunden, som ger upphov till näringsrikt mark- och grundvatten.

Tillgänglighet; Strax innan Orrböle by finns en parkering. Därifrån startar en stig som går i en cirkel kring Bräntberget. På vägen passerar du kraftledningsgatan och flera fina orkidélokaler