Brånsjöns naturreservat
1 (160).jpg
Brånsjöns naturreservat
Göra Sevärdheter Naturområden

Brånsjöns naturreservat

I Brånsjön kan rastande och häckande fåglar frossa i häpnadsväckande mängder insekter. Sjön är också en av Västerbottens riktiga pärlor för oss som uppskattar utflykter i naturen. Ta med välfylld fikakorg och kaffetermos. Vid sjöns fågeltorn njuter du av det vackra jordbrukslandskapet, alla fågelläten och synen av 100-talet betande kor.

Brånsjön är troligen Västerbottens mest kända fågelsjö. Den ligger vackert belägen i byn Bråns flacka jordbrukslandskap i Umeälvens dalgång nära sammanflödet med Vindelälven. Historiskt hävdades stränderna runt sjön genom lieslåtter och kreatursbete men detta upphörde i mitten på 1970-talet. 2010 restaurerades de då rejält igenvuxna strandängarna och betesdriften återupptogs med hjälp av hundratalet kor från flera bondgårdar i föreningen Vindelälvens Naturbeten. Nu ligger sjön och de vidsträckta strandängarna åter öppna igen och sikten är milsvid och betagande vacker.

Brånsjön är en viktig häckningsplats för ett flertal fågelarter som svarthakedopping, gråhakedopping, sångsvan samt flera arter av änder, dvärgmås och ortolansparv. Under sommaren är Brånsjön en viktig lokal för änder under deras ruggning (fjäderbyte). Under våren kan man få se stora antal av rastande fåglar som änder, gäss och vadare med siffror på t.ex. upp emot 5000 brushanar samtidigt. Även antalet sädgäss och tranor är ofta stort.

Tips! Med appen ”Västerbottens naturkarta” kan du upptäcka naturreservaten på ett nytt sätt. Ladda ner gratis via App Store eller Google Play. Västerbottens naturkarta finns också som webbsida: naturkartan.se/vasterbotten