Vännäshandlarna

Om föreningen Upplev Vännäs

Syftet med föreningen är att vara ett forum för samverkan och utveckling så att vi tillsammans kan skapa en attraktiv plats med god tillgång till upplevelser, nöje, handel och service. Tillsammans ska vi skapa ett Vännäs och ett centrum där alla trivs, träffas och njuter av livet. Målet är att fler människor ska vilja bo kvar, flytta hit och besöka Vännäs samt att fler företag ska vilja etablera sig här. Vi verkar för Samverkan, Utveckling och att skapa stolthet för Vännäs detta gör vi genom strategiskt arbete och att ordna med aktiviteter och marknadsföring. Vi har två arbetsgrupper som löpande planerar och arrangerar aktiviteter inom föreningen tillsammans med föreningens verksamhetsledare.

Upplev Vännäs styrelse

I styrelsen ingår följande personer:

Ordförande: Kenneth Olsson, ICA
Vice ordförande: Anna Johansson, Henna fastigheter
Sekreterare: Christin Westman, Vännäs kommun
Kassör: Emelie Höglander, Vännäs kommun
Ledamot: Melina Karlsson, Poppins
Ledamot: Ulrika Eriksson, Qlip4you
Suppleant: Lisa Persson, Hotell Vännäs
Suppleant: Lars-Åke Eliasson, Hos oss
Suppleant: Emma Elfving, Brandts blommor & begravningsbyrå
Suppleant: Mattias Forsström, Vännäs Fastigheter

Arbetsgrupper

Vännäshandlarna - en arbetsgrupp för marknadsföring och events

Denna arbetsgrupp jobbar med att skapa aktiviteter för Vännäs som lockar till besök bidrar till Vännäs attraktivitet. Gruppen jobbar också med att skapa marknadsföringskampanjer och aktiviteter som stärker platsen Vännäs varumärke.
Kontaktperson för arbetsgruppen: Emelie Höglander

Centrumgruppen - En arbetsgrupp som jobbar med den fysisk miljö i centrum

Denna arbetsgrupp jobbar Vännäs fysiska miljö och samarbetar kring frågor som rör ex. utveckling av parkmiljöer, belysning och skyltning.
Kontaktperson för arbetsgruppen: Emelie Höglander

Följ gärna föreningens arbete i våra sociala kanaler.