Föreningen Upplev Vännäs

Välkommen till vackra Vännäs!

Alt text

Föreningen Upplev Vännäs

Föreningen Upplev Vännäs, som tidigare hette Vännäshandlarna, är en ekonomisk förening som genom samverkan ska jobba för en attraktiv och levande ort.
Samverkan sker mellan kommunen, näringsidkarna och fastighetsägarna och tillsammans utvecklar och synliggör föreningen platsen Vännäs. Föreningen arbetar med att stärka platsens varumärke genom att skapa aktiviteter, upplevelser, främjar handel och god service och en attraktiv fysisk miljö. Genom det gemensamma presentkort Vännäskortet stärker föreningen det lokala näringslivet och lockar till att handla lokalt. Vännäs centrum är ett nav och ett skyltfönster för platsen och därmed en viktig plats att lyfta och utveckla, därav läggs mycket fokus på just denna plats. Föreningen är också en remissinstans för kommunen för frågor som rör handel, centrum- och platsutveckling och genom vår marknadskunskap skapas värde för medlemmarna och för platsen Vännäs. Föreningens vision är att

Vännäs och dess centrum ska erbjuda människor i hela Umeåregionen ett attraktivt utbud av butiker, och mötesplatser, kultur och nöjen som lockar till besök. Vi vill att människor som kommer hit ska uppleva det bästa med Västerbotten

Information om föreningen