Bada isvak
Bada isvak
Göra Aktiviteter Bad Bad ute

Bada isvak

Ta ett iskallt dopp i Vindelälven!

Just nedanför Slöjdarnas Hus i Vännäs hittar du en isvak i Vindelälven där du kan ta dig ett kallt vinterbad. Isvaken sköts av ideella krafter och hålls öppen stora delar av vintern.