CBIS 6845073
CBIS 6845074
CBIS 6850260
Göra Äta Kafé

Café Jordnära

Café Jordnära ligger i anslutning till Slöjdarnas hus och serverar lokalproducerat fika.