Prova fiskevattnet!

Upplev fiske i Vännäs när det är som bäst - i strömmande vatten i Umeå- och Vindelälven eller i de flertalet sjöar som finns.

Fiska i Vännäs

Vännäs fiskevårdsområden

Kommunen är indelad i tolv olika fiskevårdsområden med olika kontaktpersoner och fiskemöjligheter. Många fiskevårdsområden erbjuder båt och  övernattningsstugor att hyra för den som vill och de flesta vatten har fina fiskebryggor och grillstugor, några är också handikappanpassade.

Tips på andra bra fiskevatten finns på svenskafiskevatten.se.

Gullsjö FVO 

Fiskevatten, Gullsjön.  Kontaktperson Kjell-Arne Hermansson, 0935-440 29, 070-216 89 22, e-post: kah@tavelsjo.se
Fiskekortsförsäljare:
Kjell-Arne och Riitta Hermansson, 0935-440 29
Kjell och Britta Lövgren, 0935-440 10
Elin Fridolfsson, 0935-440 27
Irene Magnusson 0935- 440 40
Fiskarter: gädda, abborre, mört
Naturminne: Plogande blocket i Bergbäck, Bergbäcksblocket.
Båtuthyrning:Tre båtar finns för uthyrning, kontakta fiskekortsförsäljare
Övrigt: Möjlighet finns att köra bil till stranden. På sjöns västra sida finns handikappvänlig brygga, grillstuga och utedass. För vinterfiske gäller pimpling och angeldon, inga fasta redskap tillåts. Sjön är vida känd för grov gädda och stora abborrar. På Gullhöjsen finns vindskydd med eldstad som nås med skoter på vintern och via gångstig på sommaren.

Harrsele FVO

Fiskevatten: Umeälven, Kontaktperson Lars-Göran Nordström, 0935-340 56
Fiskekort
Lars-Göran Nordström, 0935-340 56
Örjan Kjellsson, 0935-340 17
Patrik Nordström, 0935-310 57
Fiskarter: Abborre, gädda, sik, öring, regnbågsforell, mört, brax, lake
Övrigt: Vinterfiske endast tillåtet med pimpelspö. Tillåtna fiskezoner framgår av fiskekort. Fiskekort gäller i Spegeldammen.

Hjoggsjö FVO

Fiskevatten: Hjoggsjön, Mosjön, Mobäcken-Trinnan. Kontaktperson Kjell Jakobsson, 0935-240 87
Fiskekort 
Kjell Jakobsson, 0935-240 87
Anders Lennartsson, 0935-240 45
Sixten Jonsson, 0935-240 97
Bengt Jonsson, 0935-240 84
Ingemar Andersson, 0935-240 05
Helen Zackrisson, 0935-241 13
Fiskearter: 
Hjoggsjö: Gädda, Abborre, Röding, Öring
Mosjö: Gädda, Abborre, Mört
Mobäcken- Trinnan: Öring, Harr
Båtuthyrning: Anders Lennartsson, 0935-240 45
Övrigt: Endast handredskap tillåtna, gäller såväl sommar- som vinterfiske.

Jämteböle-Stärkesmark Tvärån FVO

Fiskevatten Långtjärn, Tvärån, Jämtebölesjön, Stärkesmarksjön m. fl. sjöar. Kontaktperson: Thomas Ulvcrona, 070-3933839, thomas.ulvcrona@starkesmark.se 
Fiskekort: Se webbplatsen www.jstfvo.se
Fiskearter: Gädda och abborre i sjöarna, harr och öring i Tvärån. Ädelfiske i Långtjärn
Övrigt: Kontinuerlig utsättning av ädelfisk i Långtjärn där det finns grillstuga, WC och handikappbrygga.

Långfors - Selet FVO

Fiskevatten: Vindelälven vid Selet, Kontaktperson Anders Nilsson, 0935-410 16
Fiskekort:
Anders Nilsson, 0935-410 16
Gunnar Persson, 0935-410 59
Siv Mattsson, 090-631 81
Kent Nyman, 0935-410 13
Ann-Britt Arvidsson, 070-514 90 79
Blixt Sport Umeå, 090-77 40 70
Handlarn Rödåsel, 090-631 60
Cykel & Mopedshoppen 0935-203 21
Bilshopen, Vännäs 0935-51550

Vännfors Byamän

Fiskevatten: Vindelälven vid Vännfors, Kontaktperson Erland Dahlgren, 0935-400 39
Fiskekort:
Henry Eriksson, 0935-400 30
Roland Sjöström, 0935-400 80
Lars Wållberg, 0935-400 46
Slöjdarnas Hus, 0935-207 82
Cykel & Mopedshopen, 0935-203 21
Bilshopen, Vännäs 0935-515 50
Fiskearter: Harr, öring gädda, abborre och lax

Mjösjö FVO

Fiskevatten: Mjösjö, Kontaktperson Joakim Sjöström, 0935-320 70
Fiskekort: 
Joakim Sjöström 0935-32070
Henning Andersson 0935-32022
Kristoffer Vennberg, 0935-320 02
Fiskearter: Röding, harr, laxöring och bäcköring
Båtuthyrning: Kristoffer Vennberg, 0935-320 02
Stuguthyrning: Kristoffer Vennberg, 0935-320 02
Övrigt: Grillplats finns

Nyby FVO

Fiskevatten: Umeälven från Pengfors ned till Trinnan vid Vännäs. Pengån från utloppet i Umeälven upp till Hamburg. Kontaktperson: Rune Andersson, 0935-103 44
Fiskekort:
Shell Vännäs, 0935-105 35
Bilshopen Vännäs, 0935-515 50
Cykel & Mopedshopen Vännäs, 0935-203 21
Rune Andersson, 0935-103 44

Ockelsjö FVO

Fiskevatten: Ockelsjön. Kontaktperson: Kerstin Forsgren, 0935-241 60
Fiskekort
Kerstin Forsgren. 0935-241 60
Göran Gruffman, 090-13 31 28, 070-216 89 01
Karl-Erik Näslund, 0935-241 17
Fiskearter: Gädda, abborre
Båtuthyrning: Karl-Erik Näslund, 0935-241 17
Övrigt: Inplantering av öring och röding

Pengsjö FVO

Fiskevatten: Hamptjärn, Pengsjön, Lillsjön, Pengån ned till Klintsjö. Kontaktperson: Kjell-Allan Jonsson, 070-590 07 93, Gustav Wikman, 0935-230 09
Fiskekort
Jan Lindström, 0935-230 29
Ulsrich Rehberg, 0935-230 45
Lars Olsson, 0935-230 05
Joel Lundqvist, 0935-231 11
Gustav Wikman, 0935-230 09
Shell Vännäs, 0935-105 35
Blixt Sport Umeå, 090-77 40 70
Bilshopen Vännäs, 0935-515 50
Cykel- & Mopedshopen, 0935-203 21
Fiskearter: Pengsjön: gädda, abborre och gös. Hamptjärn: regnbåge, öring
Båtuthyrning: Lars Olsson, 0935-230 05
Stuguthyrning: Timmerstuga lämplig för 4-6 personer, Lars Olsson, 0935-230 05
Övrigt: För vinterfisk gäller vanligt pimpelfiske. Separat kort för Hamptjärn. Handikappbrygga.

SFK Bottennappet

Fiskevatten: Dammsjön-Ytter Josjön. Kontaktperson: Kjell Sjödin, 0935-100 84
Fiskekort 
Cykel & Mopedshopen Vännäs, 0935-203 21
Shell Vännäs, 0935-105 35
Bilshopen Vännäs, 0935-515 50
ICA Gräsmyr, 0930-700 03
BlixtSport Umeå, 090-77 40 70
Fiskecentrum Umeå, 090- 120 130
Fiskearter: Dammsjön: abborre, röding, öring. Ytter Josjön: öring
Övrigt: Årlig inplantering av öring och röding i Dammsjön. Utmärkt vinterfiske. I Ytter Josjön endast medlemsfiske

Överboda Strand FVOF

Fiskevatten

Umeälven (Strand-Bergs sida) Mjösjön,  Dalsjön

Kontakpersoner

Sven-Erik Jakobsson 070 654 85 13 (Mjösjön)

Yngve Bergström 073 337 19 93 (Älven)

Ulf Ingelsson 070 352 28 48 (Dalsjön)

Fiskekort

www.ifiske.se

Eller Sms

Se hemsidan http://www.overboda-strandfvof.se/

Fiskekortsautomat finns utanför affären för dagkort i Mjösjön!

Fiskearter

Umeälven: lax, öring, harr, gädda abborre
Mjösjön: gädda, abborre, öring, regnbåge, röding
Dalsjön: abborre, gädda, mört

Övrigt

Regelbunden inplantering av regnbåge och röding i Mjösjön.

Vid Mjösjön finns handikappanpassat torrdass, grillstuga och bryggor med räcken.

Vid Älven finns torrdass, grillstuga

Hemsida

http://www.overboda-strandfvof.se/